రవిందర్ యాదవ్ తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ

గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 62వ డివిజన్ కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్ రవిందర్ యాదవ్ తో వరంగల్ టైమ్స్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ.

ads