సీసీ కెమెరాకు దొరికారు

అమలాపురం పట్టణం ఎర్రవంతెన వద్ద గత అర్థరాత్రి సెల్ ఫోన్ షాపులో జరిగిన దొంగతనం దృశ్యాలు