నటి సుమలతకు కరోనా పాజిటివ్

నటి సుమలతకు కరోనా పాజిటివ్. హోమ్ క్వారంటైన్ లోకి వెళ్లిన సుమలత. ఇటీవలే తన నియోజక వర్గ ప్రజలకు కరోనాపై అవగాహనా కల్పించిన సుమలత.

నటి సుమలతకు కరోనా పాజిటివ్