కరోనా గురించి వర్మ మాటలు వినండి

కరోనావైరస్ టీం చిట్ చాట్ లో వర్మ ఈ సినిమాకు సంబందించిన చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు పార్ట్ 3 వీడియోలో మాట్లాడారు.