శాలిగ్రామాన్ని ప్రతిష్టిస్తే ఇవి పాటించాల్సిందే ! 

శాలిగ్రామాన్ని ప్రతిష్టిస్తే ఇవి పాటించాల్సిందే !

శాలిగ్రామాన్ని ప్రతిష్టిస్తే ఇవి పాటించాల్సిందే ! 

వరంగల్ టైమ్స్, డెవోషనల్ డెస్క్ : హిందూపురాణాల ప్రకారం శాలిగ్రామానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. శాలిగ్రామాన్ని శ్రీమహావిష్ణువు స్వరూపమని నమ్ముతుంటారు. హిందూ మతంలో, ప్రార్థనా స్థలంలో శాలిగ్రామాన్ని స్థాపించడం చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు.శాలిగ్రామాన్ని పూజిస్తే విష్ణువు మూర్తి అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. మీ ఇంట్లో శాలిగ్రామం ఉంటే, ఖచ్చితంగా కొన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోండి. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, శాలిగ్రామాన్ని ఉంచేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించకపోతే, అనేక రకాల సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి శాలిగ్రామాన్ని పూజాగదిలో ఉంచేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

*పూజగదిలో శాలిగ్రామం ఏర్పాటు చేస్తే మాంసం, మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి.

*ఎప్పుడైనా మీ స్వంత డబ్బుతో శాలిగ్రామాన్ని కొనాలి. బహుమతిగా ఇచ్చిన శాలిగ్రామాన్ని పూజాగదిలో ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు.

*శాలిగ్రామాన్ని పూజించేటప్పుడు తెల్ల బియ్యాన్ని ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు, ఎల్లప్పుడూ పసుపు బియ్యాన్ని వాడాలి.

*పూజగదిలో శాలిగ్రామాన్ని నెలకొల్పితే నిత్యపూజలు చేయాలి.

*పూజగదిలో ఎప్పుడూ ఒకటి కంటే ఎక్కువ శాలిగ్రామాలను ఉంచకూడదు.

*శాలిగ్రామాన్ని తులసి మొక్క దగ్గర ఉంచండి. ఇలా ఉంచడం వల్ల విష్ణుమూర్తి సంతోషిస్తాడు.