గరుడ పురాణం వారిని నమ్మొద్దంటోంది..!!

గరుడ పురాణం వారిని నమ్మొద్దంటోంది..!!

వరంగల్ టైమ్స్, డెవోషనల్ డెస్క్ : మహాపురాణం గరుడ పురాణంలో మనిషి ప్రతీ చర్య వివరంగా వివరించారు. ఇది ఒక వ్యక్తి యోగ్యతను నిర్ణయించడమే కాకుండా మరణం, మరణం తర్వాత అతని శిక్ష గురించి కూడా చెబుతుంది. గరుడ పురాణంలో కూడా స్వర్గం, నరకం గురించి ఇతివృత్తాలు ప్రస్తావించారు. గరుడ పురాణంల, జీవితం, మరణం, మరణానంతర పరిస్థితులు ప్రస్తావించారు. జీవితంలో ఏ వ్యక్తిని లేదా వస్తువులను విశ్వసించకూడదని వివరంగా తెలిపారు.గరుడ పురాణం వారిని నమ్మొద్దంటోంది..!!

*1. ఉన్నత స్థానంలో కూర్చున్న వ్యక్తి :
గరుడ పురాణం ప్రకారంపాలనతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తిని ఎప్పుడూ నమ్మకూడదు. మీ కంటే ఉన్నతమైన వ్యక్తులను పూర్తిగా నమ్మకూడదు. ఈ వ్యక్తులకు మీ రహస్యాన్ని చెప్పకండి. ఎందుకంటే సమయం వచ్చినప్పుడువారు మీ మాటను వారి స్వంత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ భయంతో జీవించడం కంటే వారికి చెప్పకపోవడమే మంచిది.

*2. అగ్ని:
నిప్పు తో చెలగాటం ఆడకూడదు. అగ్నిని ఎప్పుడూ విశ్వసించకూడదు. ఎందుకంటే అది ఏ క్షణంలోనైనా భయంకరమైన రూపానికి మారవచ్చు. దీని వల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరుగుతుంది. అందుకే సరైన సమయంలో మంటలను అదుపు చేయడం చాలా ముఖ్యం.

*3. పాము :
పాముకు పాలు పోస్తే అది మనల్నే కాటేస్తుందన్న సామేత ఉంది. పాము విషపూరితమైనది. కాబట్టి దానికి మనం దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అది కాటేస్తే మరణానికి దారి తీస్తుంది.

*4. శత్రు సేవకుడు :
శత్రువు ఇంటి సేవకుడికి సాధారణంగా ఇంటి కథ అంతా తెలుస్తుంది. శత్రువు తన సేవకుని ఇతరులకు హాని చేయడానికి లేదా ఒకరిని నాశనం చేయడానికి ఉపయోగించడం గురించి మనం చాలా కథలు విన్నాము. అటువంటి పరిస్థితిలో మీరు శత్రువు సేవకుడిని విశ్వసిస్తే మీ ప్రతి రహస్యం అతనికి తెలుస్తుంది. అతను తన యజమానికి చెప్పడం ద్వారా మిమ్మల్ని బాధపెట్టవచ్చు. కాబట్టి మీరు మీ వ్యక్తిగత విషయాలను సేవకుని దగ్గర ప్రస్తావించకపోవడం మంచిది.