గురువారం ఇలా చేస్తే కష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతారు..!!

గురువారం ఇలా చేస్తే కష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతారు..!!

గురువారం ఇలా చేస్తే కష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతారు..!!

వరంగల్ టైమ్స్, డెవోషనల్ డెస్క్ : వారంలోని ప్రతీ ఒక్క రోజు ఏదో ఒక దేవుడికి అంకితం చేయబడింది. అదే విధంగా వారంలోని ప్రతీ ఒక్క రోజు కూడా ఒక గ్రహానికి సంబంధించినది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురువారం గురుగ్రహానికి సంబంధించినది. బృహస్పతి గ్రహం ఆనందం, వైభవం, దాంపత్యం, పిల్లలు, వివాహానికి కారకంగా పరిగణిస్తారు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఏ రాశికి చెందిన వ్యక్తుల జాతకంలో బృహస్పతి ఉన్నత స్థానంలో కూర్చున్నాడో వారు జీవితంలో చాలా ఆనందాన్ని పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవంతో కూడిన సంపద లభిస్తుంది. అదే విధంగా, ఒక వ్యక్తి జాతకంలో కుజుడు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే, ఆ వ్యక్తి అనేక రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో గురువారం నాడు బృహస్పతికి సంబంధించిన కొన్ని నివారణలు తీసుకోవడంతో పాటు ఈ మంత్రాలను జపించవచ్చు. బృహస్పతికి సంబంధించిన కొన్ని మంత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం.

*బృహస్పతి మంత్రం*
ఓం గ్రామ్ గ్రిం గ్రౌం సః గురవే నమః.

ఓం బ్రం బృహస్పతియ నమః.

*గురువు యొక్క వేద మంత్రం*
ఓం బృహస్పతే అతి యదర్యో అర్హద్ ద్యుమద్విభాతి క్రతుమజ్జనేషు

ఓ నిజమైన సంతానం, నీవు మాకు ఇచ్చిన అద్భుతమైన సంపదను మాకు ప్రసాదించు.

*బృహస్పతి శాంతి మంత్రం*
అతను దేవతలకు మరియు ఋషులకు గురువు మరియు బంగారం వంటివాడు

త్రిలోకాలకు అధిపతియైన బృహస్పతికి బుద్ధి స్వరూపుడైన బృహస్పతికి నా ప్రణామాలు.

ఓం బ్రం బృహస్పతియ నమః.

ఓం గ్రం గ్రిం గ్రౌం సః గురవే నమః ।

ఓం హ్రీం నమః.

ఓం హ్రాం ఆం క్షయోం సః ।

*ధ్యాన మంత్రం*
రత్నాష్టపద వస్త్ర రాశిమమల దక్షాత్కిరణతం కరదాసినమ్,

పెళ్లికాని వారు “ఓం గ్రామం గ్రిం గ్రౌం సః గురవే నమః” అనే మంత్రాన్ని జపించాలి. ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా త్వరలో వివాహం జరుగుతుంది.