రాణి రుద్రమరెడ్డి తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ

రాణి రుద్రమరెడ్డి తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ

 వరంగల్ టైమ్స్, వరంగల్ జిల్లా: యువ తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి రాణిరుద్రమరెడ్డి తో వరంగల్ టైమ్స్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ డోంట్ మిస్ ఇట్..