రాణిరుద్రమరెడ్డి తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ

యువ తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి రాణిరుద్రమరెడ్డి తో వరంగల్ టైమ్స్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ డోంట్ మిస్ ఇట్